Terms and Conditions

Welkom bij Ncom Computershop!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Ncom Computershop, te vinden op https://www.ncom.be.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik Ncom Computershop niet verder als u niet akkoord gaat met het nemen van alle voorwaarden op deze pagina. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator en de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: 'Klant', 'U' en 'Uw' verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. 'Partij', 'Partijen' of 'Ons' verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.
Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Ncom Computershop, ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Ncom Computershop.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.
Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Ncom Computershop en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Ncom Computershop. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt hier toegang toe via Ncom Computershop voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

    Publiceer materiaal van Ncom Computershop opnieuw
    Materiaal van Ncom Computershop verkopen, verhuren of in sublicentie geven
    Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Ncom Computershop
    Verspreid inhoud van Ncom Computershop

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Ncom Computershop filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Ncom Computershop, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Ncom Computershop niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of plaatsing van en / of uiterlijk van de opmerkingen op deze website.

Ncom Computershop behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of als schending van deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

    U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
    De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
    De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
    De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent hierbij Ncom Computershop een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.
Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

    Overheidsinstellingen;
    Zoekmachines;
    Nieuwsorganisaties;
    Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
    Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken overwegen en goedkeuren

Top

Copyright © Ncom Computershop 2020

Follow Us

Mailing lijst

Vul uw E-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen

Verificatie check

Vul een geldig E-mail adres in.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Abonneren
Unsubscribe

Copyright © Ncom Computershop 2020

eCommerce by CubeCart